Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun İhbar Tazminatının Vergilendirilmesine İlişkin Kararı (14.09.2021)
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, E.2020/17, K. 2021/2 sayılı kararında, 27/03/2018 tarihinden önce imzalanan ikale...
ayrıntılar için tıklayın
Danıştay Vergi Daireleri Kurulu'nun Faiziyle İadesi Gereken Vergilere İlişkin Kararı (14.09.2021)
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, E.2021/1, K. 2021/3 sayılı kararı ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Daireleri...
ayrıntılar için tıklayın
Limited Şirketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dönemine İlişkin Kanun Yararına Temyiz Kararı (14.09.2021)
Danıştay 4. Dairesi, 9/9/2021 tarihli ve 31593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan E: 2021/226, K: 2021/3207 Kanun Yararına...
ayrıntılar için tıklayın
Muhasebe Yazılım Programlarının VKN İle Temel Mükellef Bilgileri Sorgu Servisinden Yararlanması Usulü Hakkında Duyuru (10.09.2021)
Meslek mensuplarınca kullanılan muhasebe yazılım programları aracılığıyla, vergi beyannameleri ile bildirimlerinin...
ayrıntılar için tıklayın
SGK Genelgesi 2021/30 - Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği (10.09.2021)
Bilindiği gibi, 19/7/2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının...
ayrıntılar için tıklayın
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2021/1, K: 2021/3) (09.09.2021)
Dairesinin 15/10/2020 tarih ve E:2020/2067, K:2020/1688 sayılı kararı ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava...
ayrıntılar için tıklayın
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/17, K: 2021/2) (09.09.2021)
Dairesinin 22/01/2020 tarih ve E;2019/1152, K:2020/62 sayılı kararı ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava...
ayrıntılar için tıklayın
Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (09.09.2021)
Yayıncılık Limited Şirketi'nin ödenmeyen vergi borçlannın tahsili amacıyla kanuni temsilci sıfatıyla adına düzenlenen...
ayrıntılar için tıklayın
İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri (06.09.2021)
Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 06.09.2021 tarihinden itibaren işçilerden PCR testi istenmesine ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın