2020 Takvim Yılına İlişkin Duyuru (03.03.2021)
2020 takvim yılına ilişkin "Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi" kullanıma açılmıştır.
ayrıntılar için tıklayın
5.000 TL ve 30.000 TL E-Arşiv Fatura Portalı Girişinde Kullanıcı Kodu ve Şifre Kullanımı Hakkında (03.03.2021)
Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel...
ayrıntılar için tıklayın
Denetim Kuruluşlarınca Yapılacak Yıllık Harç Ödemelerine İlişkin Duyuru (02.03.2021)
Bilindiği üzere, Kurumumuzca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının, belgenin verildiği yılı takip eden yıllarda...
ayrıntılar için tıklayın
7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin Duyuru (26.02.2021)
Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını...
ayrıntılar için tıklayın
Defter Beyan Sistemi Duyuruları (26.02.2021)
 01.01.2021 tarihinden itibaren  “Bilanço Usulü Esasına” göre göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı...
ayrıntılar için tıklayın
İlave Altı Puanlık Teşvik 31/12/2021 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı (25.02.2021)
29/05/2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun’la yürürlüğe giren ve Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam...
ayrıntılar için tıklayın
Defter Beyan Sistemi: Sicil Kayıtlarınızdaki Değişiklikleri (24.02.2021)
Sicil kayıtlarınızdaki değişikliklerin Defter- Beyan Sistemine anlık yansıması için “Mükellef Bilgileri” başlığı altında...
ayrıntılar için tıklayın
Denetim Faaliyetine İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Duyuru (24.02.2021)
Bilindiği üzere, bir denetim faaliyetinin üstlenilmesine ilişkin kısıtlamalar genel olarak 6102 sayılı Türk Ticaret...
ayrıntılar için tıklayın
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (24.02.2021)
26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları...
ayrıntılar için tıklayın