Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu (PDF) (21.01.2020)
MUPHB 1 1003A Beyanname Düzenleme Kılavuzu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi düzenlemek için gerekli bilgilerin yer...
ayrıntılar için tıklayın
Özel Sirküler: 7194 Sayılı Kanun İle Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri Ve Muhasebe Uygulamaları-II (20.01.2020)
7194 sayılı DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI...
ayrıntılar için tıklayın
Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.225 TL’ye Çıkarıldı (20.01.2020)
Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 30 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2.030 TL'den...
ayrıntılar için tıklayın
e-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin GİB Duyurusu (18.01.2020)
Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel...
ayrıntılar için tıklayın
GİB Önemli Duyuru: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (17.01.2020)
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın
e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru (17.01.2020)
Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel...
ayrıntılar için tıklayın
1003B Beyanname Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Özel Şifre Alınabilmesi (15.01.2020)
Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç...
ayrıntılar için tıklayın
Turizm Payı Beyannamesi Kullanıma Açıldı (15.01.2020)
7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında "Turizm Payı...
ayrıntılar için tıklayın
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 122 (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sirküleri) (14.01.2020)
Elektronik ortamda mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması ve bu şifre ile...
ayrıntılar için tıklayın