Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (27.05.2019)
Defter-Beyan Sistemi mobil uygulamalarında “Mali Bilgilerim” bölümüne “Kira Geliri”, “Kesinti”, “Ücret”, “Gayrimenkul...
ayrıntılar için tıklayın
EFR-Finansal Tabloların Elektronik Ortamda Alınmasına Başlanacaktır. (27.05.2019)
Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından bağımsız denetime tabi şirketlerin finansal tablolarının bilgisayar ortamında...
ayrıntılar için tıklayın
Şirketlerin Mali Yapılarının Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler Raporu (27.05.2019)
Şirketlerin Mali Yapılarının Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler Raporu...
ayrıntılar için tıklayın
SGK Genelgesi 2019/11 (22.05.2019)
22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin Üçüncü Kısım Üçüncü Bölümünde yer alar “4-Köy ve mahalle muhtarlarının...
ayrıntılar için tıklayın
Anayasa Mahkemesinin Vergi Kaçakçılığı Fiili Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Ek Ayrıca Mahkumiyet Cezası Uygulamasına İlişkin Kararı (22.05.2019)
Anayasa Mahkemesi, 27/3/2019 tarihli ve 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararında "komisyon karşılığında sahte fatura...
ayrıntılar için tıklayın
Defter Beyan : Dönemsellik İlkesi Güncellemesi (22.05.2019)
Muhasebenin “dönemsellik ilkesi ” kapsamında yer alan giderlerin dönem(ler) itibariyle kayıt altına alınmasına ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları (21.05.2019)
Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Raporlamasına İlişkin Kavramsal Çerçeve’nin Yayımlanması...
ayrıntılar için tıklayın
Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır (20.05.2019)
Şirket kuruluş aşamasında 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı...
ayrıntılar için tıklayın
Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü (20.05.2019)
Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü....
ayrıntılar için tıklayın