Bazı Bildirim ve Ödemeler İçin SON GÜN (24.07.2019)
Bazı Bildirim ve Ödemeler İçin SON GÜN...
ayrıntılar için tıklayın
Yurt Dışında Çalışanların Hizmet Borçlanma Tutarı Artırıldı (24.07.2019)
Yurt dışında geçen sürelerin (çalışma/işsizlik/ev kadınlığı sürelerinin) sigortalılık sürelerinden sayılmasına ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın
Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (23.07.2019)
Sistemin “Beyannameler” bölümüne “Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Hasılat Esaslı Vergilendirilen Vergi Sorumluları İçin)”...
ayrıntılar için tıklayın
7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Sosyal Güvenlik Yasalarında Yapılan Düzenlemeler (22.07.2019)
19.07.2019 Tarihli ve 30836 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7186 Sayılı
ayrıntılar için tıklayın
“Hasılat Esaslı Vergilendirme” Uygulaması ve Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi (22.07.2019)
7186 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile bazı kanunlarda değişiklik...
ayrıntılar için tıklayın
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Yapılan Düzenlemeler (20.07.2019)
19.07.2019 tarih 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik...
ayrıntılar için tıklayın
“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız Masis Yontan’ın, 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma (19.07.2019)
“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız...
ayrıntılar için tıklayın
Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi (18.07.2019)
Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan emekli sigortalılar ilgisine göre 2 veya 48 no.lu belge türünden SGK...
ayrıntılar için tıklayın
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (18.07.2019)
Belirli süreli olarak yapılmış ancak objektif şartları taşımadığı için belirsiz süreli olarak kabul edilen iş...
ayrıntılar için tıklayın