Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (Taslak) (26.03.2019)
27/2/2019 tarihli ve 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesinde, Özel Tüketim Vergisi...
ayrıntılar için tıklayın
4/B Sıgortalıların Çalışmazlık Bildirimi İnternet Üzerinden Yapılabilinecek (26.03.2019)
5510 Sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki (Bağkur), sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hallerinde...
ayrıntılar için tıklayın
4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri Hakkında Duyuru (26.03.2019)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki..
ayrıntılar için tıklayın
Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Şubat Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26.03.2019 Tarihine Uzatıldı (25.03.2019)
Bilindiği üzere, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın illerinde pilot uygulaması...
ayrıntılar için tıklayın
KDV Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği Yayımlandı (25.03.2019)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği değişikliği ile aşağıdaki konularda düzenleme ve açıklamalarda bulunulmuştur...
ayrıntılar için tıklayın
Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi Kanunlarına İlişkin Kesinti Oranları ve Banka ve Sigorta Muameleleri Oranı Değişikliği (25.03.2019)
Kanununun 15 ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde yurt dışında ihraç edilen...
ayrıntılar için tıklayın
Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (23.03.2019)
Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak...
ayrıntılar için tıklayın
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25) (23.03.2019)
26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-11.2.)...
ayrıntılar için tıklayın
Asgari Ücret Desteği (22.03.2019)
7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' un 10 uncu maddesi ile 5510 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın