Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (25.09.2020)
14/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11818 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI...
ayrıntılar için tıklayın
Sigortalılara Ödenen Yol Paraları Prime Tabi, Yolluklar İse Tabi Değildir (24.09.2020)
Sigortalılara bireysel iş sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tarafından sigortalının geçici...
ayrıntılar için tıklayın
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü Yayınlandı. (22.09.2020)
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 98/A maddesinde hüküm altına alınan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi...
ayrıntılar için tıklayın
Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Net Dönem Kârlarının Yalnızca %25’ini Dağıtabilmelerine İlişkin Sınırlama 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı (18.09.2020)
16 Nisan 2020 tarihli ve 7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN...
ayrıntılar için tıklayın
07252 Sayılı Teşvikten Yararlanan Sigortalılar MUHSGK Uygulamasında Tek Satırda Bildirilebilecek (17.09.2020)
07252 Kanun numarası seçilerek normalleşme desteğinden yararlanacak sigortalı, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde tek...
ayrıntılar için tıklayın
Katma Değer Vergisi İptal Davalarında İçtihat Farklılıklarından Kaynaklanan Belirsizliğe İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı (16.09.2020)
Anayasa Mahkemesi 15.09.2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Başvuru Kararında vergi ziyaı cezalı...
ayrıntılar için tıklayın
İmar Planı Değişikliği Sonucu Taşınmazda Meydana Gelecek Değer Artışı İle İlgili Alınacak Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı (16.09.2020)
Uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuya...
ayrıntılar için tıklayın
4a ve 4b Gelir ve Aylıkların Tescil ve Emeklilik Yönüyle Mevzuatsal Kontrolü (15.09.2020)
4/1-(b) bendi kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıkların tescil ve emeklilik yönüyle...
ayrıntılar için tıklayın
GİB Beyanname Gönderimi Duyurusu (16.09.2020)
Beyanname oluştur, beyanname görüntüle, beyanname güncelle, beyanname sil işlemleri...
ayrıntılar için tıklayın