SGK Genelge 2021/19 - Rücu Alacaklarının Takip ve Tahsili (18.06.2021)
Bilindiği üzere, 18.06.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı Genelgenin Birinci Kısım, Dördüncü Bölüm,
ayrıntılar için tıklayın
7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan Ve Ödeme İşlemleri (17.06.2021)
Bilindiği üzere; 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden...
ayrıntılar için tıklayın
SGK Genelgesi 2021/11 - Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri (17.06.2021)
Bilindiği üzere, 18.06.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı Genelgenin Birinci Kısım, Dördüncü Bölüm,
ayrıntılar için tıklayın
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (14.06.2021)
3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına...
ayrıntılar için tıklayın
E-Belge Uygulamalarında İptal İşlemleri İle İhbar ve İhtarların GİB Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyuru (11.06.2021)
Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (526 Sıra No.lu VUK Tebliği ile eklenen) “V.10. e-Belgelere İlişkin...
ayrıntılar için tıklayın
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.06.2021)
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 27/9/2008 27010 Yönetmelikte Değişiklik Yapan...
ayrıntılar için tıklayın
Tüm Meslek Mensuplarımız Yaş Sınırı Olmaksızın Aşı Olabilecekler (10.06.2021)
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği...
ayrıntılar için tıklayın
SGK Genelgesi 2021/20 - 7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması (10.06.2021)
Söz konusu Kanun ile Kurumumuz tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2021/Nisan ve önceki aylara ait...
ayrıntılar için tıklayın
Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı Başladı (09.06.2021)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran...
ayrıntılar için tıklayın