Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB’in Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarım Zamanı (14.04.2021)
2020 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylık ve üç aylık dönemleri ile 2021 yılı aylık ve 3 aylık dönemlerine göre berat...
ayrıntılar için tıklayın
COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (14.04.2021)
COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin...
ayrıntılar için tıklayın
Sanayi Sicil Belgesi Olan Firmalar Yıllık İşletme Cetvelini 30/04/2021 Tarihine Kadar Vermeleri Gerekir (12.04.2021)
Sanayi sicil belgesi olan firmalar , 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri...
ayrıntılar için tıklayın
SGK Genelgesi 2021/9: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49 Nolu Yeni Kodlar Eklenmiştir (08.04.2021)
Kurumumuzun 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde  yer alan "2.1- İşten ayrılış ...
ayrıntılar için tıklayın
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.04.2021)
31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında...
ayrıntılar için tıklayın
GİB Beyanname Duyurusu: Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında (06.04.2021)
2021 yılının ilk üç aylık dönemi için verilecek olan Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde yeni düzenlemeler yapılmıştır...
ayrıntılar için tıklayın
Mevduat Faizi ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi Uzatıldı (05.04.2021)
3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki menkul sermaye iradı kazançlarına uygulanan indirimli gelir vergisi...
ayrıntılar için tıklayın
2020 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru (05.04.2021)
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duyurulması” başlıklı 36’ncı maddesi uyarınca...
ayrıntılar için tıklayın
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Hesabında Değişiklik Yapıldı (02.04.2021)
5746 sayılı Kanun kapsamında net ücret sistemine göre çalıştırılan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin brüt...
ayrıntılar için tıklayın