Duyuru: GİB ve SGK Sistemlerinde Sorunlar Hk. (29.07.2021)
Mali Tatil ve Kurban Bayramı nedeniyle son günü 30/07/2021 tarihine uzatılan beyan ve bildirimlerin gönderilmesinde...
ayrıntılar için tıklayın
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88) (29.07.2021)
Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu ve 132 nci maddelerinde yapılan...
ayrıntılar için tıklayın
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /57 (28.07.2021)
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Ba...
ayrıntılar için tıklayın
2021 Yılı Asgari Ücret Desteği Açıklandı (28.07.2021)
Yapılan düzenlemeyle 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere asgari ücret desteği tutarı 75 TL...
ayrıntılar için tıklayın
SGK Genelgesi 2021/26 - 5 Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu (27.07.2021)
Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde...
ayrıntılar için tıklayın
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.07.2021)
6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri...
ayrıntılar için tıklayın
SGK Genel Yazı:2021/Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları (16.07.2021)
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası...
ayrıntılar için tıklayın
SGK Genel Yazı:5510 Sayılı Kanunun Geçici 84 Üncü Maddesi İle Emeklilik Uygulamalarında Meydana Gelen Değişiklikler (16.07.2021)
Bilindiği üzere; 9.6.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı...
ayrıntılar için tıklayın
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530) (16.07.2021)
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması...
ayrıntılar için tıklayın