SGK, Belge Verme ve Prim Borçlarını Ödemede Gecikme Olmaması İçin Uyarı Mesajı Gönderecek (11.10.2019)
Sosyal Güvenlik Kurumu, KKÇ ve İZ olmuş işyerlerinin haricindeki faal işyeri sahibi işverenlerin aylık prim hizmet belgesi...
ayrıntılar için tıklayın
Vergi Dairelerince Yapılan Bazı Yoklama İşlemleri Kaldırılmıştır (11.10.2019)
Gelir İdaresi Başkanlığı , Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve Defterdarlıklara 03/10/2019 Tarihinde göndermiş olduğu...
ayrıntılar için tıklayın
Uygulama İç Genelgesi 2019/5 – Yoklama İşlemleri (11.10.2019)
Başkanlığımıza intikal eden olaylar ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, bazı mükellef grupları için yapılan yoklama...
ayrıntılar için tıklayın
Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü (07.10.2019)
Bu Broşürde; mükelleflerin Pişmanlık ve Islah hükümlerinden hangi şartlarla yararlanacağı ile bu uygulamanın sonuçları...
ayrıntılar için tıklayın
Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (03.10.2019)
Brüt, net ve tahsil edilen tutardan hareketle serbest makbuzunda bulunması gereken bilgileri gösteren "Hesaplama Aracı"...
ayrıntılar için tıklayın
TÜRMOB: Vergide Ayrımcılık Kabul Edilemez (02.10.2019)
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişikl
ayrıntılar için tıklayın
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592) (02.10.2019)
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı...
ayrıntılar için tıklayın
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594) (02.10.2019)
Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair...
ayrıntılar için tıklayın
GİB: Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemlerine İlişkin Duyuru (01.10.2019)
Ba-Bs formlarına yönelik bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanması gereken cezalara ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın