Sirküler 2016/01


2016/01 Nolu Sirküler: 31.12.2015 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2016/02 Nolu Sirküler: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2016 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar

2016/03 Nolu Sirküler: 2016 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi

2016/04 Nolu Sirküler: Nakdi Sermaye Artışında, “Kurumlar Vergisi Matrahından İndirim” Uygulaması

2016/05 Nolu Sirküler: 31.03.2016 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2016/06 Nolu Sirküler: Vergi Levhalarının Alınması ve İşyerinde Muhafaza Edilmesi Zorunluluğu

2016/07 Nolu Sirküler: 30.06.2016 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2016/08 Nolu Sirküler: 01.07.2016-31.12.2016 Tarihleri Arasında Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarları

2016/09 Nolu Sirküler: 60 Seri No.’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Damga Vergisi Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

2016/10 Nolu Sirküler: 30.09.2016 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2016/11 Nolu Sirküler: Gelir Vergisi Nedeniyle Net Ücreti 1.300,99 TL’nin Altına Düşenler İçin AGİ'nin Hesaplanması

2016/12 Nolu Sirküler: Bakanlar Kurulu Kararı ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Yeni KDV ve ÖTV Oranları

2016/13 Nolu Sirküler: 6736 Kapsamında Yapılandırılan Borçlarını Peşin Ödeyecek Mükellefler, 2 Ocak 2017de Ödeyebilirler

2016/14 Nolu Sirküler: Mal İhracında E-Fatura Düzenleme Zor. Başlama Tar. Ertelenmiştir

2016/15 Nolu Sirküler: Fiziki Ortamda Tutulan Defterlerin Tasdiklerine İlişkin Hatırlatma

2016/16 Nolu Sirküler: Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Duyurusu

2016/17 Nolu Sirküler: 2017 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi
WTS Alliance Global Twitter WTS Alliance RSS Feed WTS YouTube channel
© All Rights Reserved © 2013 WTS Turkey