Sirküler 2017/12


2017/12 Nolu Sirküler:2017 Kasım Sigorta Primleri ile Ertelenen 2017 Şubat Sigorta Primlerinin Son Ödeme Tarihi 26 Aralık 2017

2017/13 Nolu Sirküler:Artan Oranlı Gelir Vergisi Nedeniyle Net Ücreti 1.404,06 TL’nin Altına Düşen Net Ücretliler İçin İlave AGİ

2017/1 Nolu Sirküler:İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2017'de Kullanacağı Yasal Had Ve Tutarlar

2017/02 Nolu Sirküler:Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Bazı Parasal Büyüklüklerin 2017'de Uygulanacak Tutarları

2017/03 Nolu Sirküler:31.12.2016 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2017/04 Nolu Sirküler:Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Duyurusu

2017/5 Nolu Sirküler:Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

2017/06 Nolu Sirküler:31.03.2017 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2017/07 Nolu Sirküler:Kurumlar verg. mükelleflerinin, 2016 son hesap dönemi E-Defter Beratları yüklemesi, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

2017/08 Nolu Sirküler:Mal İhracında E-Fatura Zorunluluğu 01 Temmuz 2017'de Başlıyor

2017/09 Nolu Sirküler:30.06.2017 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2017/10 Nolu Sirküler:2017 Eylül Döneminden İtibaren Uygulanacak Olan KDV Beyannamesi Değişikliği

2017/11 Nolu Sirküler:30.09.2017 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2017/14 Nolu Sirküler:Fiziki Ortamda Tutulan Defterlerin Tasdiklerine İlişkin Hatırlatma

2017/15 Nolu Sirküler: 2017 Kasım Sigorta Primi ile Ertelenen 2017 Şubat Primleri Son Ödemesi 02 Ocak 2018 Olarak Yenilenmiştir
WTS Alliance Global Twitter WTS Alliance RSS Feed WTS YouTube channel
© All Rights Reserved © 2013 WTS Turkey