Sirküler 2019/01


2019/01 Nolu Sirküler: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2019 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar (2)

2019/02 Nolu Sirküler: 31.12.2018 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2019/03 Nolu Sirküler:23 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Tebliği ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişik

2019/04 Nolu Sirküler: İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğunda Süre 04.09.2019 Tarihine Uzatılmıştır

2019/05 Nolu Sirküler: Harçlar Kanunu, KDV ve ÖTV Kanunlarında Yapılan Oran İndirimlerinin Uygulanma Süresi Yeniden Uzatılmıştır

2019/06 Nolu Sirküler: 31.03.2019 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2019/07 Nolu Sirküler: KDV ve ÖTV Kanunlarında Yapılan Oran İndirimlerinin Uygulanma Süresi Sona Eriyor

2019/08 Nolu Sirküler: 30.06.2019 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2019/09 Nolu Sirküler: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2019 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar

2019/10 Nolu Sirküler:TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN

2019/11 Nolu Sirküler: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Ertelendi

2019/12 Nolu Sirküler:İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğunda Süre 04.03.2020 Tarihine Uzatılmıştır

2019/13 Nolu Sirküler: 30.09.2019 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2019/14 Nolu Sirküler: Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

2019/15 Nolu Sirküler: Elektronik Ortamda Düzenlenebilen Belgeler İle İlgili 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

2019/16 Nolu Sirküler: Kişisel Verileri Koruma Kurulu Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Süresi 31.12.2019 Tarihine Kadar Uzatılmı

2019/17 Nolu Sirküler: 7194 Sayılı Kanun ile İhdas Edilen Yeni Vergiler

2019/18 Nolu Sirküler: 7194 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

2019/19 Nolu Sirküler: 2019 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 22,58, Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranı Yüzde 12 Olarak Belir

2019/20 Nolu Sirküler: Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatıld

2019/21 Nolu Sirküler: 2020 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı Belirlendi
WTS Alliance Global Twitter WTS Alliance RSS Feed WTS YouTube channel
© All Rights Reserved © 2013 WTS Turkey