Sirküler 2020/01


2020/01 Nolu Sirküler: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2020 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar

2020/02 Nolu Sirküler: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2020 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar (2)

2020/03 Nolu Sirküler: Engellilerin ÖTV’den İstisna Olarak Satın Alacakları Binek Otomobillerle İlgili Tutarlar Belirlendi

2020/04 Nolu Sirküler: 31.12.2019 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2020/05 Nolu Sirküler: İhracat Bedellerinin Yüzde 80’inin Bankaya Bozdurulması Zorunluluğu Kaldırıldı

2020/06 Nolu Sirküler: 2020 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak, Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı

2020/07 Nolu Sirküler: 2020 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak, Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarları

2018/08 Nolu Sirküler:Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması 01.03.2020 Tarihine Ertelenmiştir.

2020/09 Nolu Sirküler: 2020 Yılı Nisan, Mayıs ve Haziran Aylarında Ödenecek Olan Sigorta Primleri, Muhtasar ve KDV Beyannameleri

2020/10 Nolu Sirküler: Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form BA-BS” Bildirimlerinin Verilme v

2020/11 Nolu Sirküler: Koronavirüs (Covid-19) Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükel

2020/12 Nolu Sirküler: Kısa Çalışma Ödeneği ve Yararlanma Şartları

2020/13 Nolu Sirküler: 7226 Sayılı Kanun ile Dernekler Kanununda Yapılan Değişiklikler

2020/14 Nolu Sirküler: Mücbir Sebep Halinde Olanlara, Mücbir Sebep Hali Süresince Düzenlenecek Faturalarda Kısmi Tevkifat Uygula

2020/15 Nolu Sirküler: Mücbir Sebep Halinde Olanların, SGK Prim Ödemeleri Ertelendi

2020/16 Nolu Sirküler: Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması

2020/17 Nolu Sirküler: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş 01.07.2020 Tarihine Ertelendi.

2020/18 Nolu Sirküler: Kısa Çalışma Ödeneği Alan Sigortalılara Ait Eksik Gün Kodları

2020/19 Nolu Sirküler: 31.03.2020 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2020/20 Nolu Sirküler: Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 01 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.

2020/21 Nolu Sirküler: COVID-19 SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK 7244 SAYILI KANUN YAYIMLA

2020/22 Nolu Sirküler: E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süreleri Uzatıldı.

2020/23 Nolu Sirküler: 2020 Şubat ve 2020 Mart dönemine ait KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi ve 2020 Mart dönemine ait Yılık

2020/24 Nolu Sirküler: Turkish Tax Measures in Response to Covid-19

2020/25 Nolu Sirküler: Turkish Indirect Tax Measures in Response to Covid-19

2020/26 Nolu Sirküler: 2020 1. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme

2020/27 Nolu Sirküler: Vergi Levhalarının Alınması ve İşyerinde Muhafaza Edilmesi Zorunluluğu

2020/28 Nolu Sirküler: Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarları Belirlendi (01.07.2020 - 31.12.2020)

2020/29 Nolu Sirküler: Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süreleri Uzatıldı

2020/30 Nolu Sirküler:30.06.2020 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2020/31 Nolu Sirküler: Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Olan KDV Oranları Değişti
WTS Alliance Global Twitter WTS Alliance RSS Feed WTS YouTube channel
© All Rights Reserved © 2013 WTS Turkey