Sirküler 2021/01


2021/01 Nolu Sirküler: Gelir Vergisi Kanunu’na ve Vergi Usul Kanunu’na Göre, 2021 Yılında Uygulanacak Çeşitli Had ve Tutarlar

2021/02 Nolu Sirküler: 31.12.2020 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2021/03 Nolu Sirküler: 2021 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

2021/04 Nolu Sirküler: 2021 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak, Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı

2021/05 Nolu Sirküler: Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Işığında, Değerli Konut Vergisi Uygulaması

2021/06 Nolu Sirküler: Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi Uzatıldı

2021/07 Nolu Sirküler: 35 Sayılı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İle Kısmi KDV

2021/08 Nolu Sirküler: Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

2021/09 Nolu Sirküler: Sözleşme Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süreleri Uzatıldı

2021/10 Nolu Sirküler: Düzeltilmiş 35 Sayılı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ il

2021/11 Nolu Sirküler: 31.03.2021 İtibari İle Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2021/12 Nolu Sirküler: Kurumlar Vergisi Oranı Artırıldı

2021/13 Nolu Sirküler: Fesih Yasağı, Pandemi Ücretsiz İzin Uygulaması ve Kısa Çalışma Ödeneği Süreleri 30.06.2021 Tarihine Kadar

2021/14 Nolu Sirküler: Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi Uygulama Süresi Uzatıldı

2021/15 Nolu Sirküler: Bazı Mal ve Hizmetler İçin Uygulanan KDV Oran İndirimlerinin Uygulanma Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kad

2021/16 Nolu Sirküler: Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı 31.07.2021 Tarihine Uzatıldı

2021/17 Nolu Sirküler: E-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi.

2021/18 Nolu Sirküler: 36 Seri No.lu KDV Tebliği ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

2021/19 Nolu Sirküler: Konaklama Tesislerinde Katma Değer Vergisi İndirimi Uygulama Süresi 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

2021/20 Nolu Sirküler: Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarları Belirlendi (01.07.2021 - 31.12.2021)

2021/21 Nolu Sirküler: 2021 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak, Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarla

2021/22 Nolu Sirküler: 30.06.2021 Tarihi İtibariyle Değerlemede Kullanılacak Döviz Kurları
WTS Alliance Global Twitter WTS Alliance RSS Feed WTS YouTube channel
© All Rights Reserved © 2013 WTS Turkey