WTS Sirküler 2013


2013/01 Nolu Sirküler: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2013 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar

2013/02 Nolu Sirküler: 422 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2013 yılına ilişkin belirlenen miktarlar ve hadler

2013/03 Nolu Sirküler: 2012/4116 sayılı B.K.Kararı Uyarınca Tevkifat ve KKDF Oranları

2013/04 Nolu Sirküler: 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Damga Ver

2013/05 Nolu Sirküler: 31.12.2012 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2013-06 Nolu Sirküler: E-Fatura ve E-Defter Zorunluluğu Getirilen Mükellefler

2013-07 Nolu Sirküler: İstirahatli Sigortalıların Çalışmadıklarına Dair Bildirim

2013-08 Nolu Sirküler: 31.03.2013 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2013-09 Nolu Sirküler: 31.03.2013 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2013-010 Nolu Sirküler: Elektronik Fatura Uygulamasına Başvurunun 01.09.2013 tarihine Kadar Yapılma Zorunluluğu-HATIRLATMA

2013-011 Nolu Sirküler: Şirket Esas Sözleşmelerinin TTK'ya Uyarlanması

2013-012 Nolu Sirküler: Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ-Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiki

2013-013 Nolu Sirküler: Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzat

2013/14 Nolu Sirküler: 30.06.2013 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2013/15:Eksik Gün Bildirim Formlarının(Ek-10) Verilmesine İlişkin Değişiklik

2013/16:Vadeli Sigorta Prim Kolları Oranında Yapılan Değişiklik

2013/17:30.09.2013 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar

2013-018 Nolu Sirküler: Anonim ve Limited Sirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmeleri

2013/19 Nolu Sirküler: TTK Hükümleri Çerçevesinde, Ticari Belgelerde 01.01.2014 Tarihinden itibaren Yer Alması Zorunlu Bilgiler

2014-01Nolu Sirküler: E-Fatura Uygulaması Hak. Degisiklikleri ve E-Arsiv Uygulamasını Düzenleyen 433 Sıra No.lu VUK Tebligi

2014-02 Nolu Sirkülere ek: 433 SIRA NOLU VUK TEBLİĞ

2014-02Nolu Sirküler: 31.12.2013 İtibari ile Değerlemede Kullanılabilecek Kurlar
WTS Alliance Global Twitter WTS Alliance RSS Feed WTS YouTube channel
© All Rights Reserved © 2013 WTS Turkey