Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

Ülkemizde muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleklerinin yasal bir zemine oturtularak, bu mesleklere kamusal nitelik kazandırılması ve bu alanda verilen hizmetlerin geliştirilmesi, 1989 yılında kabul edilen 3568 sayılı yasa ile gerçekleştirilmiştir. Bu kanunla, aynı zamanda vergileme sistemimizde ilk defa ihdas edilen yeminli mali müşavirlik müessesesinin işleyişi ile ilgili ilke ve kurallar da belirlenmiş bulunmaktadır.
Bu bağlamda, vergi denetimi gibi, kamusal denetimin yeterli olmadığı bir alanda, bu konuda yetkinliği kanıtlanmış, bağımsız ve tarafsız çalışmayı taahhüt etmiş yeminli mali müşavirlerce verilecek hizmet, bir kamusal hizmet olarak önemli toplumsal yararlar sağlayacaktır.
Yeminli Mali Müşavirler mükelleflerin aşağıda sıralanan hesap, işlem, beyanname ve kayıtlarının denetim ve tasdikini yapma yetkisini haizdir;

- Kurumlar Vergisi beyannamesi ve ekleri,
- Sermayenin ödendiğinin tespiti işlemleri,
- Vergiden istisna olan gelirlerin tespiti,
- KDV iadesi vb.


Bu alandaki çalışmalarımızda bir taraftan vergi mevzuatının gerekleri yerine getirilirken diğer taraftan şirketin dahili denetim fonksiyonunun yerine getirilmesi anlayışı içerisinde hareket edilmektedir
WTS Alliance Global Twitter WTS Alliance RSS Feed WTS YouTube channel
© All Rights Reserved © 2013 WTS Turkey